Curriculum vitae

Mia Scheel, Arkitekt Cand.Arch & DGNB Konsulent // miascheel(a)gmail.com // +45 6086 9068

LinkedIn Profil

Mia er Projektchef hos tegnestuen RUM A/S og Advisory Board Member i flere virksomheder. Hun blev nomineret som “Årets Forbillede 2018”, af Estate Media. Prisen går til en aktør i branchen, der på forbilledlig vis har talt for eller iværksat tiltag til at forbedre branchens udvikling og/eller image, samt været et eksempel på best practice enten inden for sit felt eller for branchen som helhed.

Nominerings tekst:

“Mia har en ambitiøs tilgang til design og udvikling og har specialiseret sig i at være projekterende i erhvervssegmentet. Hun har været vidt omkring i den danske arkitektbranche og er i en forholdsvis ung alder blevet udnævnt til partner.
Mia Scheel er et godt forbillede med en holistisk tilgang til projekterne samtidig med, at hun har blik for, at det kommercielle element er det, der i sidste ende skal bære projekterne igennem. Hun har et ambitiøst netværksgen, som gør at hun allerede har et exceptionelt stort netværk i branchen.”

Mia arbejder med Business Development indenfor bla. bolig og erhvervsområdet i ind – og udland. Hun har en stærk analytisk tilgang og viden om udvikling af erhvervsejendomme, fra nybyggeri og transformation til optimering af arealer og indretning. Hendes kunder er Asset Managers, kapitalforvaltere, Institutionelle – og private investorer, Internationale virksomheder samt div. udviklere. 

Erhvervserfaring:

Tegnestuen RUM A/S

ZESO Architects
EFFEKT Arkitekter
WHITE Arkitekter
COBE Architects
REX Architects, NY

Uddannelser / efteruddannelse:

 • Bestyrelsesuddannelse, Niels Brock Executive, 2022
 • Bestyrelsesarbejde “Sustainable Finance & ESG”, CBS Business School, 2022
 • Green Building Council, DGNB Consultant, “Existing Buildings”, 2017
 • Green Building Council, DGNB Consultant, “New offices & Administration Buildings”, 2012
 • “Enterprise, Innovation & Circular Economy Executive Education”. University of Bradford School of Management / Ellen Macarthur Foundation/ Erhvervs styrelsen, 2010
 • Kandidatgrad i Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole. 2003-2008
Bestyrelses arbejde / Tillidshverv:
 • Bestyrelsesmedlem, “Visit Greenland” 2020-21
 • Advisory Board, Kvann Kompagniet 2018-21
 • Advisory Board, OL Gulve 2018-
 • Advisory Board, Cornfield Press 2018-21
 • Underviser i “Bæredygtighed” på efteruddannelsen +2, v. Akademisk Arkitektforening 2017
 • Censor hos KEA – Copenhagen School of Design and Technology v. Censorsekretariatet Danmark / Bygningskonstruktør / Byggetekniker 2013-
 • Udvikler af-, facilitator samt underviser på efteruddannelseskurset, “LCC Totaløkonomi & LCA Livscyklusanalyse”, v. Akademisk Arkitektforening 2015-2016
 • Facilitator og underviser på efteruddannelseskursus, “Innovation og Certificering”, v. Akademisk Arkitektforening 2012-2014
 • Medlem af repræsentantskabet, Lokalledelsen i København, Akademisk Arkitektforening 2011-2017