BOLTEN’S FOOD MARKET

“Nyt mad mekka giver liv til nedslidte ejendomme i Boltensgaard”.

Min visions skitse

Den gamle Købmandsgård fra 1720’erne kaldt Weltkuglen har med tiden fået mange nye funktioner og blandede udtryk. Flere bygninger er fredet omkring det indre gårdrum. I 80’erne ombyggedes et ældre gårdhus til Industriens Hus, der bl.a. rummede et cabaret teater. Hér skal Københavns Nye Food Market nu have til huse! ZESO har med afsæt i bygningens geometri skabt seks etager med restauranter og ophold på alle niveauer. Husets oprindelige attributter genskabes, og den introverte facade åbnes mod gården.
Det nye Food Market med cirka 30 stader rummer både enkelhed og variation, tæthed og udsigt, fordybelse og social interaktion på én og samme tid.

Funktionalitet
Madmarkedet åbner sig udad mod gårdrummet med Grab&Go koncepter fra kælderen til 1. sal. Det gamle sceneområde bliver genetableret med triple højde for at skabe mest muligt liv i bygningen. Logistisk skal fødevarer- og affaldshåndtering påfylde alle lovkrav og fungere gnidningsfrit imellem de mange stadeholdere.

Bæredygtighed
Funktionen er energitung grundet de mange stader. Der er stort fokus på varmegenindvinding af ventilationssystemerne. Staderne kildesorterer i alle fraktioner. Der planlægges zone grundbelysning i LED lyskilder.

Boltens Gård vil være et mere tryghedsskabende tilbud i byen. Gården vil være mere tilgængelig i dagtimerne og forgrønnes med nye former for ophold for alle. Området bliver dermed mere bæredygtigt i kraft af sin diversitet, grønne profil og frie adgang for alle.

Efter vi opnået byggetilladelsen og udlejning af alle stader, blev bygningerne solgt videre med stor fortjeneste til 360North/Kereby, hvorefter Sweco udførte projektet.

Bygherre: SF Mangement / Lejer:Boltens aps
Hvad: Transformation af fire ejendomme til mad marked (Dispositions forslag og Myndigheds projekt)
M2: 3000 M2 bygning – 500 M2 gårdareal
Hvornår: 2017-2018
Min rolle: Partner, ERHVERV hos ZESO.

Projektejer : ZESO ARCHITECTS