Mia Scheel | Arkitekt MAAEnfamiliehuse i Helsingborg

Bygherre : JM Living Sverige / 6000 m2 / 45 mil.SEK kr./ 2011-2014 / WHITE AB Malmø /
MS: Sagsarkitekt i faserne ideforslag, dispositionsforslag, forprojekt, myndighedsprojekt, hovedprojekt / REVIT projektering.

WHITE fik igennem deres rammeaftale med JM Sverige en opgave om at udvikle 4 typer énfamilies huse til et nyt boligområde i Helsingborg. Optimerede kvadratmeter med stor rumlig variation var opgaven. Familie boligerne varierede imellem 90-150 kvm.
Jeg havde ansvaret for overordnet design, placering på udstykningerne og materiale valg.
Vi projekterede i REVIT.


View of shared space 


House C and B - Revit section 


Site plan of the townhouses 


Interior of House C 


House C - Facades and section 


House C - Plans 


Concept design in Revit 11 


Detail design in Revit 12 


Inspiration Lewerentz,Erwin Heerich 

Mia Scheel © 2012, designed by Mikkel Bøgh and built with Indexhibit. This site is optimized for Safari and Firefox