Mia Scheel | Arkitekt MAAHotel Kiruna

Naturens mjukt kurviga snöskulpturer är en fascinerande del av det lappländska landskapet där byggnaden placeras højt oppe i KIRUNA. Genom hela den långa vintern förändras ständigt naturens vita ansikte, då väder och vind vrider snömassor till de mest konstnärliga uttryck.
On Top Of The World, det är følelsen man ska få. Långt upp på jordklotet, långt upp i Europa, längst upp i Sverige, högt upp längs bergssidan – och på absolut världsklassnivå när det gäller kvalitet och exklusivitet.

Bæredygtighedstiltag/ Hålbarhetstiltak:
Hotellet förses med behovsstyrd FTX ventilation. Turborotor med hög verkningsgrad >85% används i luftbehandlingsaggregaten. Luften från restaurangköket renas med UV-ljus och energi återvinns till byggnaden. Fläktar och pumpar har den senaste EC-motor tekniken för låg elenergiförbrukning. Energi för uppvärmning och tappvarmvatten hämtas från marken med bergvärmepump. Vid behov sommartid kyls byggnaden med kylvatten från berget.
Byggnaden förses med bästa tänkbara glasfasad med hög ljustransmission, lågt värmegenomgångstal och låg solfaktor. Hotellvåningar har reglerbara isolerade fönsterluckor med teknik från passivhus. Luckorna styrs automatiskt med närvarogivare och ger glasytorna ett lågt sammanräknat U-värde. Klimatkomforten vid de generösa glasytorna tillgodoses med hjälp av värmd eller kyld som tillförs längs fasaderna med ridåverkan.

Bygherre : Privat delveloper / Kiruna, Sweden/ ca. 8000 m2 / 2012- / White Arkitekter Malmø
 


 


 


 

Mia Scheel © 2012, designed by Mikkel Bøgh and built with Indexhibit. This site is optimized for Safari and Firefox